เหรียญ 2 ด้าน ที่ไม่ยอมล้ม

ฉันเคยคิดว่า “สิ่งที่ฉันคิด” นั้นถูกต้อง ฉั…