อ่านแนวคิดดี ๆ จาก พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ เต็มไปด้วยข้อคิด คำแนะนำ และการพัฒนาตนเอง ที่นำไปใช้ได้จริงทุกตัวอักษร เป็นตำรวจต้องอ่าน !

ผมได้หนังสือเล่มนี้มาจากเพื่อนของผมอีกทีหนึ่ง บอกตามตรง…