[รีวิว] “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” หนังสือที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ ธนินท์ เจียรวนนท์

หนังสือเล่มนี้เอาตรง ๆ บอกเลยว่ามีอคติ กับตัวบุคคลพอสมค…